Enkla, effektiva digitala tjänster för både brukare och personal. Det är målet i det unika samarbetet mellan Pulsen AB och Vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna kommun. Avtalet löper på åtta år och beräknas till omkring 300 miljoner kronor.

Eskilstuna kommun måste ställa om i takt med att det blir färre invånare i arbetsför ålder och fler som behöver kommunens stöd. För att kunna fortsätta erbjuda välfärdstjänster av hög kvalitet sker nu ett unikt samarbete mellan Vård- och omsorgsförvaltningen och Pulsen AB.

”Vi är glada över det här unika samarbetet och framsynta beslutet av Eskilstuna kommun. Det kommer komma medborgarna till gagn och tar samtidigt vara på Pulsens kompetens, erfarenhet och stora nätverk av innovativa företag inom digitalisering av vård och omsorg”, säger Jonus Bartholdson, VD för Pulsen Group.

Tillsammans ska förvaltningens utvecklingskraft kompletteras med digitaliseringsperspektiv, innovationsfrämjande utveckling och en helhetslösning av välfärdstjänster. Det förväntas resultera i enkla, effektiva digitala tjänster för både brukare och personal.

Under våren 2024 inleds ett gemensamt projekteringsarbete, tillsammans med Mälardalens Universitet, för att senare påbörja och genomföra projekt i skarpt läge.

”Vi kommer arbeta nära tillsammans med kommunens projektgrupp för att planera och kravställa inför upphandlingarna för att få ut bästa effekt av projektet. Från Pulsens sida kommer vi bland annat in med stöd i form av projektledning, verksamhetsutveckling, upphandlings- och implementeringsstöd”, säger Magnus Skebäck, VD för Pulsen Omsorg.

”Jag ser fram emot att på riktigt förändra våra dagliga arbetssätt inom vård och omsorg med hjälp av digitala lösningar. Jag har stort förtroende för vår nya partner och är glad att vi nu kommer få arbeta tillsammans med just Pulsen AB”, säger Johan Lindström, förvaltningschef, vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna kommun.

Läs pressmeddelandet från Eskilstuna kommun: https://www.eskilstuna.se/nyheter/nyheter/2023-12-21-satsning-pa-nytt-partnerskap-for-att-bygga-framtidens-vard-och-omsorg-i-eskilstuna