Nu är det klart att Pulsen vunnit Kammarkollegiets upphandling för Programvaror och tjänster – Informationsförsörjning.

”Det känns fantastiskt bra. Det innebär att vi säkrat upp att kunna leverera på samtliga förfrågningar som avser systemlösningar. Dessutom har vi nu potential att tillsammans med våra underleverantörer kunna växa i volym inom ett område som vi inte haft den senaste avtalsperioden”, säger Anders Heland, chef för Pulsen Anbud.

Ramavtalet omfattar affärer inom Programvaror och tjänster – Informationsförsörjning och har ett estimerat värde på upp till 1,5 miljarder kr under den fyra år långa avtalsperioden.

Beskedet kommer bara några månader efter att Pulsen säkrat avtalet avseende Programvarulösningar och innebär att man nu har två av Kammarkollegiets nya ramavtal inom Programvaror och tjänster säkrade. Men Anders Heland har siktet inställt på fler.

”Vi har haft tydlig ambition att ta samtliga ramavtal inom systemlösningar och konsultleveranser. Nu är vi en bra bit på väg!”

Ramavtalet efterträder inte något tidigare avtal och kan förväntas börja gälla redan inom kort.