Hälsoutmaningen, förmånscykel och startplats i Kretsloppet i Borås på Pulsen satsar vi verkligen på välmående. Som ett kvitto på ytterligare ett hälsoinitiativ kan vi nu berätta att Shibuya, Pulsen Omsorg och Pulsen AB har blivit utsedda till “Healthy Place to Work” powerd by OneLab.  

 “Det känns otroligt bra att få ta emot utmärkelsen! Under hösten bestämde vi på Pulsen för att inleda ett samarbete med OneLab som utför digitala hälsoundersökningar. Tidiga signaler på ohälsa kan förebygga sjukdom och OneLab ger oss möjlighet att ge våra medarbetare en bra stöttning som bidrar till en hållbar livsstil. Detta oavsett om det gäller ändringar i mönster kring kost, träning, stress, sömn eller arbetsmiljö”, förklarar Jennie Widell, People & Culture på Pulsen Group.

För att bli tilldelad “Healthy Place to Work” krävs det att företaget aktivt arbetar med sitt hälso- och arbetsmiljöarbete samt uppfyller vissa kriterier. Bolagen måste arbeta med identifiering och kartläggning av hälsorisker i organisationen och hos medarbetarna, det måste finnas en uppföljning av medarbetarna som löper hälsorisk och slutligen ska det finnas en plan för förebyggande hälsoarbete.

För många innebär en hälsoundersökning att du tar blodtryck samt väger och mäter dig. Vi vet att hälsa är mer än så. Om risker upptäcks erbjuds individuell rådgivning genom samtalsstöd eller läkarsamtal. Vi vill att vår anställda ska må bra, på alla plan, och nu ger vi möjlighet till anställda i flera av våra bolag att genomföra en digital hälsoundersökning för ett hållbart arbetsliv.