Att bli nordisk marknadsledare inom både offentlig och privat sektor, bredda erbjudandet inom identitets- och behörighetshantering (IAM), nå fler kundsegment samt bli geografiskt mer heltäckande. Det är några av drivkrafterna när IAM-verksamheten i Pulsen Integration nu går in under ID Norths flagg.

”Den snabba digitala utvecklingen och omvärldsläget har ökat förståelsen för och behovet av IT-säkerhetslösningar hos många företag och organisationer. Samgåendet gör oss till en attraktiv och heltäckande partner inom IAM. Vi är två starkt kompletterande organisationer som har en tydlig och gemensam syn hur marknaden kommer utvecklas. Jag är glad över att vi på det här sättet kan kroka arm och använda varandras styrkor för att hjälpa våra kunder på ett ännu bättre sätt”, säger Jens Björkman, VD för ID North.

Det är den allt snabbare digitala utvecklingen som ligger bakom det ökade behovet av identitet- och behörighetshantering. Bristande kontroll på vilka behörigheter som både individer och system har till känsliga data riskerar att få allvarliga konsekvenser, något som ofta uppmärksammas i media.

“Det handlar om två företagskulturer och strategiska ambitioner som verkligen stärker varandra. Genom samgåendet kan vi erbjuda ett helt nytt sammanhang för såväl medarbetare, kunder och marknaden i stort. Behovet av denna typ av tjänster har ökat med åren, och med fokus på identitets- och behörighetshantering behöver inte cyberhoten stå i vägen för innovation och digitalisering”, säger Alexander Westerling, VD för Pulsen Integration.

Totalt handlar det om 35 medarbetare från Pulsen Integration i Sverige och Finland som blir en del av ID North. Samtidigt går Pulsen Group in som delägare i moderbolaget European ID Security, där ID North och Arctic Group ingår. Efter samgåendet består ID North av 65 medarbetare i Sverige och Finland.

”Samgåendet mellan Pulsen IAM och ID North är ett naturligt nästa steg i vår spännande tillväxtresa där vi vill skapa en ledande aktör inom cybersäkerhet. Vi ser även stor potential i att ha Pulsen som långsiktig partner och välkomnar dem som delägare i vår växande koncern”, säger Frida Westerberg, VD för European ID Security.

”Pulsen Group har lång erfarenhet av att driva och utveckla företag inom IT och tech-sektorn, inte minst inom cybersäkerhet. Därför ser vi det som självklart att som en aktiv ägare bidra med vår erfarenhet och kompetens för att European ID Security ska bli en europeisk marknadsledare inom identitets- och behörighetshantering”, säger Jonus Bartholdsson, VD för Pulsen Group.

ID North är ett svenskt konsultföretag med säte i Stockholm. Företaget har ett kvalificerat team om 30 medarbetare med stor erfarenhet. De arbetar med ledande teknikleverantörer, som bland andra SailPoint, Okta och CyberArk, som möjliggör en hög säkerhetsnivå när företag digitaliserar sin verksamhet.

Pulsen Integration har mångårig erfarenhet av effektiva integrationslösningar samt identitets- och åtkomsthantering såsom IAM, IGA och PAM, med teknikleverantörer som t.ex. Micro Focus, SailPoint, Nexus och Microsoft. Bolaget har sitt säte i Borås men med kontor på flera orter i Sverige och Finland. Verksamheten inom integrationslösningar fortsätter som tidigare.