Pulsens historia

Pulsen har haft en ständigt uppåtgående kurva sedan starten 1964. Det beror på att vi haft förmågan att förnya oss, varit mottagliga för marknadens behov och ständigt strävat efter att kunna erbjuda rätt tjänst i rätt tid och på rätt plats för en mängd olika branscher och behov.

Några milstolpar i Pulsens historia

 

 

vi började med att digitalisera en hel industri…

På mitten av sextiotalet var det ingen som visste vad IT var för något. Men i ett specialbyggt rum i källaren till det som idag är Pulsens huvudkontor placerade man en toppmodern stordator modell 1401 från IBM. Sveriges Förenade Trikåfrabriker skulle datoriseras och Wigar Bartholdson var en av de som utbildade sig i att programmera maskinen. Pionjärskap och entreprenörskap går hand i hand, och Wigar inser snart de enorma möjligheter som datoriseringen för med sig.

I överenskommelse med bolaget bokar han upp datorn på kvällstid, när trikåfabrikens kontor är stängt, för att kunna använda dess kapacitet åt externa kunder. Sommaren 1964 startar han bolaget Datakonsult Wigar Bartholdson. Samma år erbjuds Elfborgsspelaren Bartholdson proffskontrakt av en Schweizisk fotbollsklubb. Han avböjer, fokuserar på företaget och första personalen anställs under året.

Som egenföretagare skapar Wigar program åt sina kunder som gör deras vardag mycket mer effektiv än tidigare. De externa kunderna både inom tekoindustrin och postorderföretagen blir allt fler. Grunden läggs till det som idag är mångmiljardkoncernen Pulsen. Här inleds också en ny era av digitalisering, där Pulsen med långsiktighet, innovation och entreprenörskap hållit sig i framkant av utvecklingen genom såväl decennier som flera konjunktursvängningar.

 

1960-70-talen

Sextiotalet kom att bli ett genombrottsdecennium för datatjänstföretag och Boråsdata, som företaget bytte namn till 1967, hade uppdrag från en mängd olika mindre företag. 1971 flyttar man till egna lokaler och 1974 bildas Sjuhäradsdata AB, med Wigars bolag Boråsdata, textilföretaget Eiser och Josefssons Postorder som delägare. På 70-talet blev även företagets fastighetsgren ett faktum då Wigar köpte en första kontorsfastighet.

 

 • 1964: Wigar Bartholdson startar bolaget som sedemera blir Pulsenkoncernen.
 • 1965 Eiser (Eiserdata) inför kontinuerlig datadrift och ett flertal textilföretag i Borås knyts till verksamheten, bl.a. Saxylle Kilsund och Bröderna Wennerlund.
 • 1966 Josefssons Postorder och Viskans Kraft blir nya kunder hos Eiserdata.
 • 1967 Företaget byter namn till Boråsdata AB.
 • 1971 Boråsdata flyttar till egna lokaler i Borås.
 • 1974 Sjuhäradsdata AB bildas. Boråsdata, Eiser och Josefssons Postorder är delägare. De första Online-systemen tas i bruk och blir snabbt en succé.
 • 1979 Eiser och Boråsdata äger hälften var i Sjuhäradsdata AB.

 

1980-talet

1982 blir företaget återförsäljare för IBM PC och inför börsnoteringen 1984 får företaget det nya, framåtskridande namnet Pulsen. Sjuhäradsdata blir ett helägt dotterbolag och en koncern bildas. Nu sluts också cirkeln genom att Eisers fastighet Blåklinten, där verksamheten startade, köps upp och Pulsen Fastighet grundas. Under resten av decenniet etableras försäljning i Jönköping, Vänersborg och Göteborg.

 

 • 1982 Boråsdata blir återförsäljare för IBM PC.
 • 1983 Inför börsnoteringen får företaget det nya, framåtskridande namnet Pulsen. Platsen är Studio Bubblan i Borås och upphovsmännen är Kari Palmqvist och Wigar Bartholdson. Detta år förvärvas även fastigheten Blåklinten i Borås.
 • 1984 Pulsen introduceras på Stockholmsbörsens OTC-lista. Sjuhäradsdata blir helägt dotterbolag och tillsammans med en del andra företagsförvärv bildas en koncern. Pulsen blir agent för IBM minidatorer. Omsättning: 25 Mkr.
 • 1985 Pulsen öppnar butiker i Jönköping och Vänersborg. Pulsens kundstock består av drygt 20 stora och medelstora företag.
 • 1986 Pulsen blir IBM-agent för S/36 och S/38.
 • 1988 Försäljningsetablering sker i Göteborg. Samtidigt blir företaget agent för AS400. Pulsen Datasystem utvecklar ett system för kommun- och länsbibliotek (Public).
 • 1989 Förvärv av Eurodata.

Lansering på otc-listan

För att underlätta kapitalförsörjningen i mindre, privata företag inrättades OTC-listan på fondbörsen år 1982. Pulsen grundare Wigar Bartholdson tilltalades främst av två saker med den nya OTC-listan, dels möjligheten att få in externt kapital för framtida företagsförvärv, dels förutsättningarna att öka synligheten för bolaget genom en publik notering. Efter månader av noggranna förberedelser noterades Pulsen den 12 december 1984 på OTC-listan. Det var då det första företaget i Sjuhäradsbygden att introduceras på den nya listan.

Något som också var nytt i sammanhanget var just namnet Pulsen. De lokalt klingande företagsnamnen Boråsdata och Sjuhäradsdata behövde breddas och Wigar ville skapa känslan av något som ständigt arbetar och so aldrig får stanna. Tillsammans med Kari Palmqvist på reklambyrån Studio Bubblan skapades det namn och den logotyp som i uppdaterad form lever kvar än idag. Pulsen såg dagens ljus.

Det publika företagslivet på OTC-listan förde med sig den förväntade exponeringen och Pulsen var ett påpassat bolag.

- Av alla viktiga skäl till introduktionen har det viktigaste nog ändå varit den publika delen som gjort att alla medarbetarna ansträngt sig för att visa goda resultat. Precis som ett fotbollslag gör inför fullsatta läktare. Av egen erfarenhet vet jag att resultatet brukar bli bättre ju större publiken är, skrev Wigar Bartholdson i verksamhetsberättelsen 1984/85.

Livet som noterat bolag förde med sig många positiva saker för Pulsen. Samtidigt stämde kvartalsekonomi och det ständiga fokuserandet på bolagets värdering dåligt med företagets grundfilosofi att arbeta långsiktigt. Det tidiga 1990-talet omfattade en allmän fastighetskris och en nedgång på börsen. Det gav Wigar möjlighet att köpa tillbaka aktierna i företaget och lämna OTC-listan för att åter bli ett helt familjeägt företag. Då som ett betydligt mer känt och mångdubbelt så stort företag, men med samma fokus på att skapa värde för kunder och omgivning genom långsiktiga relationer som bolaget alltid burit med sig.

1990-talet

Nittiotalet präglades av en stark tillväxt där omsättningen gick från 100 Mkr till 900 Mkr. 1992 lämnar Pulsen börsens OTC-lista och två år senare inleds ett samarbete med Bonniergruppen. 1993 grundas Pedab, en distributör av IBM-relaterad hård- och mjukvara. Innan decenniet är slut har koncernen även hunnit få sin första utlandskund VOAC (senare Parker Hannifin) som genom Pulsen etablerar kommunikation med 13 länder i Europa och USA. Under 90-talet växte även Pulsens kapitalförvaltning fram, främst med placeringar i noterade aktier.

 

 • 1990 Fler än 50 stora och medelstora företag och kommuner i Sverige använder Pulsens produkter och tjänster. Omsättningen passerar 100 Mkr.
 • 1991 En av Pulsens kunder som driver postorderförsäljning etablerar sig i Norge och det visar sig att Pulsens handelssystem för den internationella marknaden fungerar väl.
 • 1992 Pulsen lämnar börsens OTC-lista. Pulsen förvärvar 60% av Rowika i Göteborg. Fastigheten i Högsbo, Västra Frölunda förvärvas. Dotterbolaget PEDAB Distribution blir distributör för IBM PC-produkter.
 • 1993 Sjuhäradsdata byter namn till Pulsen Dataproduktion AB.
 • 1994 Pulsen inleder samarbete med Bonniergruppen. Ett klubbsystem för 2000-talet utvecklas. Pulsen ansvarar även för driften. Omsättningen passerar 200 Mkr.
 • 1995 Pulsen förvärvar Network Connectivity i Borås, som säljer servrar och nätverk. Pulsen får sin första utlandskund. Omsättningen passerar 400 Mkr.
 • 1996 InformationsKompaniet förvärvas, med verksamhet i Stockholm och Göteborg.
 • 1997 VOAC (senare Parker Hannifin) etablerar genom Pulsen kommunikation med 13 länder i Europa samt USA. Förvärv av fastigheterna Astern i Borås och Högsbo i Göteborg.
 • 1998 Pulsen samlar verksamheten i två dotterbolag: Pulsen Data AB och Pulsen Fastighets AB. Omsättningen passerar 700 Mkr.
 • 1999 SCP i Stockholm och Unimax i Malmö förvärvas. Omsättning detta år är drygt 900 Mkr

 

2000-talet

I början av 2000-talet förvärvar Pulsen sin första fastighet i Stockholm och genomför även Sveriges största hem-PC-affär med Volvo och IBM. Samtidigt invigs Pulsens Konferens och Restaurang Astern i Borås. Pulsen Systems får 2003 IBMs utmärkelse ”Bästa Business Partner alla kategorier” och blir 2004 och 2006 utsedda av IBM till ”Årets Business Partner”. Pulsen firar 40 år och ligger i framkant gällande affärssystem och som specialist inom systemintegration för konsumenthandel och offentlig sektor.

 

 • 2000: Under året sjösätts Pulsens nya organisation ”Ett Pulsen” med affärsområdena Pulsen Application, Pulsen Integration, Pulsen Systems och Pulsen Production. Pulsen Systems öppnar kontor i Malmö. Förvärv av fastigheten Växten i Bergshamra, Solna.
 • 2001: Förvärv görs av delar av MinDator-koncernen i Stockholm och etablering i Karlstad stärker Pulsen Integrations profil. Pulsen Systems blir IBMs första partner inom området zSeries (390). Pulsen bygger en gångbro över motorvägen R40 mellan två av koncernens fastigheter i Borås.
 • 2002: Pulsen Application och Pulsen Integration utvecklar portalsystem för 24-timmarskommuner. Pulsen Integrations kontor i Vänersborg flyttas till Trollhättan. Sveriges största hem-PC-affär görs med Volvo och IBM/Pulsen. Pulsen Konferens och Restaurang Astern invigs i Borås.
 • 2003: Pulsen Systems erhåller IBMs utmärkelse ”Bästa Business Partner alla kategorier 2003”. Förvärv görs av NOGUI, Thystrup Data och Bluetech. 2004 Pulsen blir utsedd av IBM till "Årets Business Partner 2004". Pulsen firar 40 år. NewSkills i Stockholm förvärvas.
 • 2005: Pulsen Consumer bildas för att serva kunder med hem-PC-lösningar. Pulsen Integrations webbhandel, it-butiken.se, utvecklas med tryckt katalog och försäljning per telefon. Affärssystemet Harmoney, som vänder sig till företag med handels-, webb-, butiks- och klubbverksamheter, produktionssätts. Pulsen Finance skapas. Pulsen Fastighet öppnar konferens- och restaurangverksamhet i Borås.
 • 2006: Förvärv görs av B&B Soft AB som blev PEDAB Software One AB. Pulsen blir utsedd av IBM till "Årets Business Partner 2006".
 • 2007: Pulsen Systems Solution AB bildas som ett dotterbolag till Pulsen Systems AB. Etablering i Finland sker via PEDAB Software Oy. Pulsen Application tecknar avtal om att utveckla framtidens IT-stöd för Socialtjänsten. Pulsen får avtal i Vervas upphandling "Programvaror och tjänster 2007". Omsättning 1,1 miljarder kr.
 • 2008: Pulsen satsar stort mot den offentliga sektorn genom omsorgssystem och säker identitet och åtkomst. Pulsen Finance har blivit Pedab Finance. Satsningar har gjorts i fonder till riskkapitalbolag. Omsättningen slog rekord – 1,2 miljarder kr.
 • 2009: Lehman Brothers utlöste en global finansiell kris hösten 2008 vilket påverkade all verksamhet mer eller mindre. Pedab har öppnat kontor i Köpenhamn och Oslo. Ny VD för Pulsen Data anställdes från SKF. Omsättningen slog nytt rekord – dryga 1,3 miljarder kr.

 

2010-talet och framåt

Från 2010 och framåt har Pulsens verksamheter breddats med en större nordisk närvaro men också till att omfatta bolag med tillväxtpotential i för Pulsen närliggande affärs- och marknadssegment. Exempel på detta är Hjältevadshus som förvärvades 2012 och Releasy som tillkom 2013. Detta har lett till en markant ökning av omsättningstillväxten de senaste fem åren. Då har Pulsen under 2010-talet också hunnit bygga Combine, Sveriges bästa IT-stöd för socialtjänsten, samt firat 50 år av entreprenörskap.

 

 • 2010: Pulsen slår rekord i omsättning och det landar på 1,4 miljarder. Resultatet blir även rekordhögt och Pulsen Integration gör även dem ett rekordresultat.
 • 2011: Pulsen förvärvar bland annat tre fastigheter i Hjältevad, Hultsfred och Hässleholm som ingår i Hjältevadshus AB.
 • 2012: Pulsen förvärvar Hjältevadshus. Hjältevadshus levererar säkra och energismarta hus med hög standard till fast pris. Företaget vänder sig till såväl slutkunder på småhusmarknaden som till professionella köpare med behov av kedje- och radhus. Hjältevadshus bygger kompletta hus med Sveriges säkraste byggmetod vilket innebär stor trygghetsfaktor för kunder som får hög kvalitet på hantverket och snabba leveranser. Pulsen data samarbetar med mer än 150 kommuner och ledande distanshandelsföretag som Cdon Group, Nelly.com, Bonnier, Stockholms Stadsmission med flera.
 • 2013: Pulsen förvärvar Releasy. Releasy är en kundserviceleverantör som varit etablerad i Linköping sedan 1984. Bolaget erbjuder tjänster inom kundservice och försäljning, med flera välkända företag inom en rad branscher som kunder. Releasy driver framgångsrikt utvecklingen i branschen med fokus på kostnadseffektivitet och ökat kundvärde i varje kundkontakt och Johan Frodell blir ny VD för Releasy. Pulsen blir årets IT-projekt på KommITs vårkonferens med Pulsen Combine.
 • 2014: Pulsen firar, som första IT-bolag i Sverige 50 år i branschen efter starten 1964 och en pigg 50-åring slår nytt omsättningsrekord med 1, 816 miljarder kronor. Pulsen Data AB satsar mycket på "molntjänst" för framtidens IT-stöd för socialtjänsten och Pulsen Data verkar tillsammans med våra kunder i 25 länder. Pulsen Konferens godkänns som KRAV-certifierad restaurang, nivå 1 och är den första restaurangen i Borås med denna certifiering.
 • 2015: Releasy får SL (Stockholms Länstrafik) som kund och det är den största affären i Pulsens historia. Pedab blir nordisk partner till Huawei och omsättningen ökar till 1,952 miljarder kronor.
 • 2016: Releasy öppnar utlandskontor i Barcelona och får även Telia, TV4 och Cmore i sin kundportfölj. Samtidigt går Pulsens omsättning över 2 miljarder kronor.
 • 2017: Året innebär stora förändringar för Pulsen. Ett generationsskifte genomförs där Jonus Bartholdson axlar rollen som vd för koncernen. Efter 53 år på vd-posten går Wigar in i ett nytt uppdrag som styrelseordförande för Pulsen. Hela andra generationen är nu involverad i den familjeägda koncernen. Även i flera andra Pulsenbolag sker förändringar kring ledarskapet genom nya rekryteringar och Pulsen Retail blir ett eget bolag. Stora affärer genomförs med bland andra B&B TOOLS och Telia, och omsättningen når över 2,7 miljarder.
 • 2018: Pulsen Production förvärvar Boråsbaserade IT-bolaget Make IT
 • 2020: Pulsen Production går ihop med Shibuya Crossing och bildar det nya bolaget Shibuya, part of Pulsen. Senare samma år förvärvara Total Specific Solutions (TSS) Pulsen Retail som får det nya namnet Evolution Commerce.

Idag

Idag består Pulsen Group av verksamheter inom flera branscher. Vår långa erfarenhet från techbranschen har vi med oss, men det är nuet och framtiden som engagerar oss. Och det är här och nu vi ser hur vi kan använda vår kunskap kring digitalisering för att göra verksamheter, processer och vardagligt arbete smidigare och mer effektivt för kunder och konsumenter. Vi väljer att göra det på ett långsiktigt hållbart och värdeskapande sätt, både för människa, ekonomi och natur.