Ramavtal och offentlig upphandling

Vi effektiviserar arbetet vid upphandling.

Effektiviserar arbetet vid upphandling

För många företag är offentliga upphandlingar en stor del av verksamhetens omsättning och det uppskattas att offentlig sektor upphandlar varor och tjänster för ungefär 800 miljarder kronor per år.

Vi erbjuder en mycket bred avtalstäckning inom offentlig sektor och hjälper er att lämna korrekta och vinnande anbud vid offentliga upphandlingar.

Vårt mål är att effektivisera så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet. Därför har vi tagit fram system som gör att vi snabbt och enkelt kan hantera avrop och avropsförfrågningar enligt Kammarkollegiets ramavtal.

Vi har hjälpt kunder inom offentlig sektor sedan Lagen om offentlig upphandling, LOU, kom 1993 och vet vad som krävs vid offentliga upphandlingar. Till vår hjälp har vi ett brett spektrum av lösningar och kompetenser, bland annat inom områden som e-förvaltning och ärendehantering samt säkerhets- och identifieringslösningar. Dessutom är våra medarbetare dedikerade till sina kunder och vi har resurser för att hjälpa kunder inom offentlig sektor med programvaru- och licensbehov samt konsulttjänster.

Idag arbetar vi med 100 av Sveriges kommuner och landsting samt närmare 20 myndigheter och statliga bolag.

Samtliga kommuner, Landsting och statliga myndigheter som är anslutna till Kammarkollegiets ramtal, kan enkelt avropa Pulsens och våra partners utbud.

Våra ramavtal

Licensförsörjning

Ramavtalet omfattar licenser, abonnemang och prenumeration av programvara och publika molntjänster samt närliggande tjänster.

Se mer
Systemutveckling

Ramavtalet omfattar programvaror och tjänster som används för systemutveckling och systemförvaltning

Se mer
Vård skola omsorg

Ramavtalet Vård Skola Omsorg omfattar programvaror och tjänster som primärt används inom sjukvård, tandvård, hälsovård, kommunal omsorg, förskola, grundskola, gymnasium, högskola och universitet.

Se mer
IT-Konsulttjänster: Verksamhetens IT-behov

Resurskonsulter inom IT som täcker verksamheten IT-behov.

Se mer