Kreativa miljöer

Pulsen Fastigheter ger värde till kunderna genom ett långsiktigt engagemang. Bolaget förvärvar, skapar och förvaltar kreativa och inspirerande miljöer för kontor, industrier och lager och för boende i deras bostadshus.

Pulsen Fastigheter har bostäder och kontorsfastigheter i centrala Borås, där man också har den populära mötesplatsen Pulsen Konferens och Restaurang Astern. Bolaget har dessutom kontorsfastigheter i Stockholm


Mer Info

PULSENFASTIGHETER.SE