Pulsen Invest utgår från en investeringsinriktning som ligger i linje med Pulsen Groups ledord att värden skapas av ett långsiktigt engagemang. Investerar i innovativa och hållbara bolag genom majoritets- och minoritetsposter liksom fonder.