Inom Pulsenkoncernen är all elkonsumtion sedan flera år fossilfri. Sedan januari 2020 används dessutom enbart förnyelsebar energi i Pulsens egna fastigheter.

Sett över hela koncernen och året kom 75 procent av konsumtionen från förnyelsebara källor, och den andel som idag inte är förnyelsebar kommer från kärnkraft. Pulsenkoncernen arbetar kontinuerligt med projekt för att minska vår elförbrukning och samtidigt öka andelen miljövänlig el i de olika verksamheterna.

 


Elförbrukning i koncernens verksamheter maj 2020 - april 2021

Bolag Förbrukning kWh Varav förnyelsebar el Varav fossilfri el
Pulsen AB,
Pulsen Data-bolagen,
Pulsen Fastigheter
1 896 230 100 % 100 %
Pulsen Konferens 229 476 100 % 100 %
Releasy / Indicate me 487 153 70 % 100 %
Pedab 262 743 100 % 100 %
Hjältevadshus 1 102 170 100 % 100 %
SUMMA 3 977 772 96 % 100 %


 

Hållbarhetsredovisning 2020/21