Hållbarhets- redovisning 2020/2021

Pulsen Group ska vara socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart.

Då blir våra bolag långsiktigt relevanta för medarbetare, kunder och samhället runt oss.

Pulsen Group jobbar med hållbarhetsarbete på flera fronter.

Vilka insatser våra bolag gör varierar utifrån bransch, men som koncern handlar det om att samla allt hållbarhetsarbete under samma paraply. Här går det hand i hand med våra grundvärderingar – att utmana, vara personliga, ta ansvar och att jobba långsiktigt.

Genom att arbeta för att verksamheten ska vara socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar blir våra bolag långsiktigt relevanta för medarbetare, kunder och samhället runt oss.

Introduktion till Pulsens hållbarhetsredovisning 2020/21

Globala mål, väsentliga hållbarhetsområden, gemensamma värdekedjor för de bolag som omfattas av redovisningen samt en introduktion till Pulsens hållbarhetsredovisning 2020/21

Pulsen Group har under året blivit hållbarhetspartner för Elitfotboll Dam och presenting partner för Elitettan.

Under året har vi gått in i en satsning som vi är mycket stolta och glada över. Pulsen Group har blivit hållbarhetspartner för Elitfotboll Dam, EFD, och presenting partner för Elitettan. Tillsammans ska vi verka för en hållbar utveckling av flick- och damfotbollen.

– Med det här initiativet vill vi gå i bräschen för ett nytt sätt att samarbeta mellan en sportslig organisation och en näringslivsaktör. Vi är övertygade om att det finns en fantastisk utvecklingspotential i damfotbollen som näringslivet har möjlighet att vara med och förverkliga, säger Jonus Bartholdson, vd för Pulsen Group och fortsätter:

– Jag är helt övertygad om att damfotbollen är framtiden. Att svensk damfotboll med begränsade resurser har lyckats ta en position som en av världens ledande fotbollsnationer säger en hel del om vilken stark kultur och vilja som ligger bakom. Vi går in i detta långsiktigt med en tydlig målsättning om att bidra till svensk damfotbolls fortsatta utveckling.

Under året har Pulsen Group besökt över hälften av landets elitklubbar för att förstå deras situation och vilka behov som finns inom sporten. Där har vi mött ett enormt engagemang, många drivna eldsjälar och fått värdefull input kring vilka förutsättningar man har att jobba efter. Vi kommer tillsammans med klubbarna och EFD att jobba hårt för att ge dagens och morgondagens spelare bättre chanser att utvecklas.

Tack vare vårt långa sponsorskap av både IF Elfsborg och Kalmar FF – den förstnämnda sedan 1999 – kommer Pulsen Group in i samarbetet med engagemang, kunskap och ansvarstagande.

Läs mer

Jag är helt övertygad om att damfotbollen är framtiden. Vi går in i detta långsiktigt med en tydlig målsättning om att bidra till svensk damfotbolls fortsatta utveckling.

JONUS BARTHOLDSON

JONUS BARTHOLDSON
VD, PULSEN GROUP

Ett hållbart arbetsliv med gemensamma principer
Läs mer
Internationella CSR-satsningar
Läs mer
Engagemang inom idrott, hälsa, kultur
Läs mer

Ekonomisk hållbarhet

Självledarskap för gemensam framgång

Ledarskap är en nyckelfråga inom Pulsen Group, och att metoderna sprider sig i organisationen är av största vikt.

Läs mer
En arbetsplats att växa på

Under året har Pulsen Group krönt flera fram-gångar inom Employer Branding. Vi blev bland annat utsedda till Karriärföretag för andra året i rad av Karriärföretagen.

Läs mer
Långsiktighet i relationer och affärer

Pulsen Group grundades år 1964 och har sitt ursprung inom IT. Redan från start har långsiktighet varit del av företagets kärna och ambitionen har varit att göra affärer som skapar fördel för alla parter. Genom detta har mångåriga relationer med kunder, samarbetspartner och medarbetare byggts upp och fördjupats. Långsiktighet har också präglat den ekonomiska tillväxten. Den familjeägda koncernen har en stabil grund som möjliggör satsningar och utveckling ur ett längre perspektiv, med hållbarhet både i ekonomi och i relationer. Vi ser det som självklart att praktisera god affärsetik som kommer alla inblandade parter till gagn.

Läs mer
I topp inom verksamhetskritisk IT

Två av Pulsen Groups IT-bolag placerade sig i toppen när Radar presenterade sin rapport över ledande IT-leverantörer 2020-21. I kategorin Verksamhetsnära IT tog Pulsen Omsorg och Pulsen Integration en hedervärd pallplats till följd av sitt proaktiva och gedigna arbete tillsammans med sina kunder. Rapporten mäter årligen kvalitet och värdeskapande i relationen mellan kunder och leverantörer inom IT-området i Sverige. Partnerskap lyfts fram som särskilt viktigt i rapporten. Pulsen Integration har, precis som Pulsen Omsorg, skapat en stark och säker IT-närvaro hos många organisationer, däribland flera samhällsviktiga instanser.

Läs mer
Bland de bäst ledda företagen 2021

Under hösten fick Pulsen Group ta emot pris som ett av Sweden’s Best Managed Companies 2021. Best Managed Companies är en kvalitetsutmärkelse som delas ut till privata svenska företag baserat på kriterier som bedömer strategisk inriktning, ope-rationell kapacitet, företagskultur och ekonomisk utveckling. Priset delas ut av Deloitte och Nasdaq. – Det känns naturligtvis jätteroligt och hedrande att vi får den här utmärkelsen. Det visar att vi gör många saker rätt vad gäller styrning, ledarskap, kultur och operationella beslut, och det sporrar oss att bli ännu bättre, säger Jonus Bartholdson, koncern-vd för Pulsen Group.

Läs mer

Minskande elkonsumtion och ökande andel vindkraft.

Inom Pulsen Group är all elkonsumtion sedan många år fossilfri. I våra egna fastigheter används dessutom enbart förnyelsebar energi från vindkraft. Sett över hela koncernen kom under året 96% av konsumtionen från förnyelsebara källor – en förbättring med 21 procentenheter sedan förra året, och den andel som idag inte är förnyelsebar kommer från kärnkraft.

Pulsen Group arbetar kontinuerligt med projekt för att minska vår elförbrukning och samtidigt öka andelen miljövänlig el i de olika verksamheterna. Med hjälp av olika energiinitiativ har vi också minskat förbrukningen sett till hela koncernen. Totalt minskade elkonsumtionen med 9%.

Förnyelsebar grön el

Sedan januari 2020 används enbart förnyelsebar energi i Pulsens egna fastigheter.

Läs mer
Minskande elkonsumtion

Den totala elkonsumtionen inom Pulsen Group har minskat med 9%

Läs mer

Laddstolpar för ett modernare resande

I takt med att el- och hybridbilar blir allt vanligare på marknaden ser vi det som en självklarhet att utöka möjligheterna för Pulsen Groups anställda att ladda sin bil vid kontoret i Borås.

Aktuellt inom hållbarhet

Hållbarhet

Frisk luft och bättre energiförbrukning

08 okt 2021

Pulsen Groups huvudkontor i Borås har anor långt bak i tiden med historik från textilindustrins glansdagar. Byggnaden tjänstgör idag som bland annat kontor- och mötesytor, där uppdateringar ständigt görs för att förbättra byggnaden och arbetsmiljön. Som ett led i det har ägarbolaget Pulsen Fastigheter under året investerat i ett värmepumpsaggregat som har en återvinningsgrad på 80–85%. Det gör att vår energiförbrukning minskat ytterligare.

Hållbarhet

Kraftigt reducerade utskrifter

08 okt 2021

Under pandemin har ett stort antal av Pulsen Groups anställda haft goda möjligheter att arbeta på distans. Det har inneburit färre resor till och från arbetsplatsen, men också en stor sänkning av antalet utskrifter. Tillsammans med digitaliserade arbetsprocesser och tidigare utförda åtgärder som säkrare utskrifter via sitt kort istället för personliga skrivare tar vi viktiga steg mot det papperslösa samhället.

Hållbarhet

Photon Sports i världsunik studie om kvinnliga fotbollsspelare

28 feb 2024

Hittills har studier om fotbollsspelares prestation främst fokuserat på manliga spelare. Men i takt med att damfotbollen växer snabbt, inleder nu en svenskledd grupp av forskare tillsammans med sports tech-företaget Photon Sports en unik fyraårig studie. Målet är att utveckla nya tester och träningsmetoder anpassade för elitspelare inom damfotboll, för ett snabbare och explosivare spel.

KRAV-certifierad konferens

För Pulsens restaurang- och konferensverksamhet har hög kvalitet kombinerat med hållbarhet länge varit i fokus. Pulsen Konferens är Borås första KRAV-certifierade lunch- och konferens-anläggning. Parallellt använder man gärna lokalproducerade råvaror, arbetar strukturerat med återvinningsfrågor och för en minskning av matsvinnet, både i produktionen och hos kunderna.

Ledningsgrupp Pulsen Group

Hitta kontaktuppgifter till ledningspersoner inom Pulsen Group.

Ladda ner årsredovisning och hållbarhetsredovisning