Under pandemin har ett stort antal av Pulsen Groups anställda haft goda möjligheter att arbeta på distans. Det har inneburit färre resor till och från arbetsplatsen, men också en stor sänkning av antalet utskrifter.

Tillsammans med digitaliserade arbetsprocesser och tidigare utförda åtgärder som säkrare utskrifter via sitt kort istället för personliga skrivare tar vi viktiga steg mot det papperslösa samhället.

Materialåtgång maj 2020 - april 2021 i form av A4-papper

Bolag Förbrukning (antal) Jfr 19/20 Jfr 18/19 Jfr 17/18 Förbrukning (kg) Jfr 19/20 Jfr 18/19 Jfr 17/18
Pulsen AB,
Pulsen Data-bolagen,
Pulsen Fastigheter,
Pulsen Konferens
77 500 185 000 285 000 237 500 387,5 925 1425 1187,5
Hjältevadshus 110 000 155 000 150 000 160 000 550 775 750 800
Releasy / Indicate me 156 250 617 500 267 500 885 000 781,25 3087,5 1337,5 4425
Pedab 140 000 245 000 210 000 270 000 700 1225 1050 1350
SUMMA 483 750       2418,75      

 

Hållbarhetsredovisning 2020/21