I Kammarkollegiets upphandling för Programvaror och tjänster – Programvarulösningar står Pulsen som en av sju utvalda. Dessutom högst rankade bland alla anbudsgivare.

”För många företag är offentliga upphandlingar en stor del av affären. Därför är ramavtalet ett positivt styrkebesked som visar att Pulsen både har kunskapen, erfarenheten och de strategiska partners som krävs för att tillgodose kraven från den offentliga sektorn”, säger Jonus Bartholdson, VD för Pulsen Group.

Ramavtalet är stort både till innehåll och värde. Det omfattar affärer inom Programvaror och tjänster – Programvarulösningar med ett estimerat värde på 2,2 miljarder kronor under den fyra år långa avtalsperioden.

En glädjande del var dessutom att när Kammarkollegiet summerar poängen för respektive anbudsgivare så hamnar Pulsen på första plats bland de sju som får ta del av ramavtalet.

Pulsen har arbetat med upphandlingen sedan i mars och ser fram mot att kunna erbjuda det nya ramavtalet både till Pulsens bolag och till externa leverantör.

”Vi är förstås mycket glada över att ha vunnit upphandlingen och att det därmed öppnar upp för fler möjligheter för leverantörer till offentlig sektor. Vi har lagt stor tid och energi på upphandlingen och är stolta över att Kammarkollegiet noterat det i sin bedömning”, säger Victor Petisme, ramavtalsansvarig på Pulsen.

Ramavtalet träder i kraft i februari och kompletterar de fyra befintliga ramavtal som Pulsen har: Licensförsörjning, Systemutveckling, Vård-Skola-Omsorg samt IT-konsulttjänster:Verksamhetens IT-behov.

För mer information, besök: https://pulsen.se/vara-bolag/pulsen-anbud/