För många företag är offentliga upphandlingar en stor del av verksamhetens omsättning och det uppskattas att offentlig sektor upphandlar varor och tjänster för ungefär 800 miljarder kronor per år. Pulsen Anbud erbjuder en mycket bred avtalstäckning inom offentlig sektor och hjälper er att lämna korrekta och vinnande anbud vid offentliga upphandlingar.

 

MER INFO

UPPHANDLADE MYNDIGHETER

BLI UNDERLEVERANTÖR TILL PULSEN