Ledarskap är en nyckelfråga inom Pulsen Group, och att metoderna sprider sig i organisationen är av största vikt.

Alla medarbetare inom koncernen ska ges möjlighet till ett gott självledarskap genom frihet under ansvar. Därför satsar vi mycket på det transformativa ledarskapet, där positiva förebilder, tro på medarbetaren, intellektuell stimulans och individuell omtanke är grundstenar. Det är så vi tillsammans bygger en stark, frisk och framgångsrik organisation.

Inom Pulsen Omsorg har arbetet med transformativt ledarskap kommit en bra bit på vägen. Nermin Avdic, Customer Experience Manager, berättar:

– Tack vare att vi har investerat i ledarutbildningen har jag fått en tydligare uppfattning om att min roll som ledare är att skapa individuella förutsättningar för vilken riktning vi som grupp ska ta. Vi kommer att identifiera de avgörande faktorerna för att ta oss framåt tillsammans med medarbetarna, så alla är lika viktiga i processen.

Hållbarhetsredovisning 2020/21