Nyheter och artiklar från Pulsen Group

Hållbarhet

Kraftigt reducerade utskrifter

08 okt 2021

Under pandemin har ett stort antal av Pulsen Groups anställda haft goda möjligheter att arbeta på distans. Det har inneburit färre resor till och från arbetsplatsen, men också en stor sänkning av antalet utskrifter. Tillsammans med digitaliserade arbetsprocesser och tidigare utförda åtgärder som säkrare utskrifter via sitt kort istället för personliga skrivare tar vi viktiga steg mot det papperslösa samhället.

Hållbarhet

Självledarskap för gemensam framgång

07 okt 2021

Ledarskap är en nyckelfråga inom Pulsen Group, och att metoderna sprider sig i organisationen är av största vikt.

Hållbarhet

Laddstolpar för ett modernare resande

07 okt 2021

I takt med att el- och hybridbilar blir allt vanligare på marknaden ser vi det som en självklarhet att utöka möjligheterna för Pulsen Groups anställda att ladda sin bil vid kontoret i Borås.

Hållbarhet

Internationell CSR

07 okt 2021

Under mer än tre decennier har Monica och Carl-Axel Ekmans Insamlingsstiftelse förändrat förutsättningarna för flickor och kvinnor i Garissa i östra Kenya.

Hållbarhet

Idrott, hälsa och kultur

07 okt 2021

För Pulsens ägarfamilj har såväl idrott som kultur alltid varit viktiga frågor; både på fritiden och i arbetet. Med professionella idrottskarriärer bakom sig vill nu familjen ge tillbaka till både samhället och sina anställda.

Elförbrukning inom Pulsen Group

07 okt 2021

Inom Pulsenkoncernen är all elkonsumtion sedan flera år fossilfri. Sedan januari 2020 används dessutom enbart förnyelsebar energi i Pulsens egna fastigheter.