Nyheter och artiklar från Pulsen Group

Hållbarhet

Ett hållbart arbetsliv med gemensamma principer

Inom Pulsen Group ska alla kunna skapa sig ett hållbart och utvecklande arbetsliv. Vi jobbar aktivt med jämställdhetsfrågor, mångfald och en trygg och hållbar arbetsmiljö. Här spelar vårt policyarbete, till exempel mot diskriminering och kränkande särbehandling, en viktig roll.